Tvillingarna Tuttle och fiaskot med gatuköken

$9.99

VÄRLDENS ÄLDSTA EKONOMISKA STRID UPPREPAR SIG.

Företag med nya idéer måste konkurrera med etablerade företag. Stora företag som funnits en längre tid har ofta vänner i lagstiftande församlingar och på myndigheter som med hjälp av lagar och regler kan skydda dem från konkurrens från nykomlingar. Emil och Emma Tuttle får bevittna den här striden på nära håll när några vänner till dem, som driver bilburna gatukök, får lägga ner sina företag på grund kvävande regler. Tvillingarna drar igång en kampanj för att vinna allmänhetens stöd och avskaffa lagarna som försvårar för deras vänner.

Med hjälp av nyckelbegrepp från boken Sunt förnuft i nationalekonomi (eng. Economics in One Lesson) av Henry Hazlitt hjälper den här boken unga läsare att förstå vad företagande, regleringar, nationalekonomi, protektionism, konkurrens och andra grundläggande marknadsbegrepp betyder. Här får du tillsammans med tvillingarna Tuttle lära dig hur staten skadar ekonomin och vad en person — eller två! — kan göra åt saken.

SKU swedish_foodtruck Category